Portal pomaga budować zdrowe relacje w rodzinie

XXI wiek nie sprzyja tworzeniu silnych więzów rodzinnych. Odciągają naszą uwagę gadżety elektroniczne – telewizory, smartfony, komputery, konsole. Rodziny nawet spędzając czas w jednym pomieszczeniu rzadko spędzają go faktycznie ze sobą. Często członkowie rodziny są wyłącznie obecni duchem, a nie ciałem w danym miejscu, co z kolei rzutuje na tworzące się więzy rodzinne, które są …

Więcej